Từ khoá: Nguyễn Tất Thành

Tìm thấy 1 kết quả.

Chiếc bánh tròn vị

Chiếc bánh tròn vị

Ngày 5/6/1911, cách đây tròn 109 năm, cuộc hành trình tìm đường cứu nước đi qua gần 30 quốc gia của người thanh niên Nguyễn Tất Thành được thực hiện.