Nhân chứng lịch sử
05/11/2015 00:54 05/11/2015 00:54 1461
Ông Nguyễn Thái Học
1. NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN:
 
- Tên khai sinh: NGUYỄN THÁI HỌC.
 
- Tên thường gọi: Nguyễn Thái Học.               Bí danh: Không.
 
- Ngày, tháng, năm sinh: 01/12/1904.              Giới tính (Nam, nữ): Nam.
 
- Quê quán: Làng Thổ Tang, tổng Lương Điền, Phủ Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Yên (nay là xã Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc).
 
- Địa chỉ thường trú: Mất ngày 17/6/1930.
 
- Dân tộc: Kinh.                                                      Tôn giáo: Không.
 
2. NĂM THAM GIAM HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG:
 
1925, tham gia các phong trào yêu nước.
 
3. NGÀY, THÁNG, NĂM VÀO ĐẢNG:
 
Không.
 
4. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM BỊ BẮT:
 
20/02/1930, tại xã Cộng Hòa, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
 
5. THỜI GIAN BỊ GIAM CẦM TẠI NHÀ TÙ HỎA LÒ:
 
20/2/1930 - 15/6/1930. 
 
6. LÝ DO RA TÙ:
 
Thực dân Pháp xử tử hình bằng máy chém tại Yên Bái.
 
7. CHỨC VỤ CAO NHẤT ĐÃ ĐẢM NHIỆM: (trong Đảng, trong Chính quyền): 
 
- Trước khi bị bắt giam tại Nhà tù Hỏa Lò: Chủ tịch tổ chức Việt Nam Quốc dân Đảng.
 
- Sau khi ra tù: Thực dân Pháp đã xử tử hình ông Nguyễn Thái Học bằng máy chém tại Yên Bái ngày 17/6/1930.
 
8. PHẦN THƯỞNG ĐƯỢC ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ CÁC TỔ CHỨC TRAO TẶNG:
 
Tên của ông Nguyễn Thái Học được đặt cho tên đường phố ở Thành phố Hà Nội và đường phố ở một số tỉnh, thành phố trên đất nước Việt Nam.
 
9. GHI DANH TẠI:
 
Bảng số 4, giai đoạn 1930 - 1945, vần H, số thứ tự: 25.
 
10. TƯ LIỆU LIÊN QUAN: 
 
Hồ sơ nhân chứng lịch sử Nguyễn Thái Học.
 
(Tư liệu trên hiện đang lưu tại Kho Tư liệu của Ban quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò)

Chia sẻ: