Sáng tác trong tù
09/12/2015 17:41 09/12/2015 17:41 1179
Tết trong ngục Hỏa Lò
Tết trong ngục Hỏa Lò 
 
                                      Dương Bá Trạc 1

Tiếng pháo đì đùng nổ bốn bên,
Hôm nay, ờ phải tiết minh niên.
Mùa xuân nhuộm lá ba cây tỏi,
Rượu tết dậy mùi một tí men.
Góp mặt bạn bè câu chuyện láo,
Lạ mồm thịt cá bữa ăn tiên.
Bỏ nhà bỏ cửa đi cho chóng,
Năm mới mừng nhau thế mới hên.

1Cử  nhân Dương Bá Trạc là một trong những người sáng lập Đông Kinh nghĩa thục, bị bắt và xử án 15 năm tù, giam tại Hỏa Lò sau bị đày ra Côn Đảo.

Chia sẻ: