Hoạt động khác
11/12/2015 23:10 11/12/2015 23:10 2149
Chương trình: Trường học thân thiện, học sinh tích cực
Từ năm 2008, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò phối hợp với Ban Giám hiệu Trường THCS Nguyễn Du, quận Hoàn Kiếm tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào “Xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ Giáo dục đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung ương đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phát động, như: Tổ chức các buổi tham quan, học tập tại di tích và chung tay làm sạch cảnh quan, môi trường di tích… Đây là những việc làm có ý nghĩa và giúp các em học sinh nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và bảo vệ di tích, những tài sản vô giá của dân tộc.
Một số hình ảnh hoạt động của học sinh trường THCS Nguyễn Du trong phong trào “Trường học thân hiện, học sinh tích cực” tại di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò
 
 
 
 
 
 
 
 

Chia sẻ: