Nhân chứng lịch sử
05/11/2015 01:07 05/11/2015 01:07 2235
Ông Phó Đức Chính
1. NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN:
 
- Tên khai sinh: PHÓ ĐỨC CHÍNH.
 
- Tên thường gọi: Phó Đức Chính.                   Bí danh: Không.
 
- Ngày, tháng, năm sinh: 1907.                        Giới tính (Nam, nữ): Nam.
 
-  Quê quán:  Làng  Đa Ngưu (nay thuộc xã Tân Tiến), huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
 
- Địa chỉ thường trú: Mất năm 1930.
 
- Dân tộc: Kinh.                                                       Tôn giáo: Không.
 
2. NĂM THAM GIAM HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG:
 
1926, tham gia các hoạt động yêu nước.
 
3. NGÀY, THÁNG, NĂM VÀO ĐẢNG:
 
Không.
 
4. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM BỊ BẮT:
 
15/2/1930, tại làng Nam An, tổng Cẩm Thượng, huyện Tùng Thiện, tỉnh Sơn Tây (nay thuộc Hà Nội).
 
5. THỜI GIAN BỊ GIAM CẦM TẠI NHÀ TÙ HỎA LÒ:
 
1930.
 
6. LÝ DO RA TÙ:
 
Thực dân Pháp xử tử hình bằng máy chém tại Yên Bái.
 
7. CHỨC VỤ CAO NHẤT ĐÃ ĐẢM NHIỆM: 
 
 (trong Đảng, trong Chính quyền): 
 
- Trước khi bị bắt giam tại Nhà tù Hỏa Lò: Thành viên tham gia sáng lập và lãnh đạo tổ chức Việt Nam Quốc dân Đảng.
 
- Sau khi ra tù: Thực dân Pháp đã xử tử hình ông Phó Đức Chính bằng máy chém vào ngày 17/6/1930 tại Yên Bái.
 
8. PHẦN THƯỞNG ĐƯỢC ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ CÁC TỔ CHỨC TRAO TẶNG:
 
Tên của ông Phó Đức Chính được đặt cho tên đường phố ở Thành phố Hà Nội và đường phố ở một số tỉnh, thành phố trên đất nước Việt Nam.
 
9. GHI DANH TẠI:
 
Bảng số 3, giai đoạn 1930 - 1945, vần C, số thứ tự 42.
 
10. TƯ LIỆU LIÊN QUAN: 
 
 Hồ sơ nhân chứng lịch sử Phó Đức Chính.
 
(Tư liệu trên hiện đang lưu tại Kho Tư liệu của Ban quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò)

Chia sẻ: