Sáng tác trong tù
09/12/2015 17:53 09/12/2015 17:53 1047
Ngời nghĩa khí
Ngời nghĩa khí
 
                     Tống Văn Trân1
 
Mờ mịt mây sầu thảm
Chúng tôi ruột quặn đau.
Lưng trời xung nộ khí,
Lai láng mấy dòng châu.
Xác thịt tuy dù khuất,
Tinh thần vẫn sống lâu.
Tấm gương ngời nghĩa khí
Vằng vặc dõi ngàn thâu
                 
                        Hỏa Lò, Hà Nội, 1930
 
1Tống Văn Trân sinh năm 1905, tại xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, xuất thân là nhà giáo. Tham gia hoạt động cách mạng, tháng11-1929 ông bị địch bắt, giam tại nhà lao Nam Định. Ngày 30- 01-1930, toà án Pháp đưa ông và 17 đồng chí lên giam ở Hoả Lò, rồi đưa ra xét xử tại toà án thượng thẩm Hà Nội, sau đó ông bị đày ra Côn Đảo. Năm 1934, ông vượt ngục Côn Đảo về đất liền hoạt động rồi bị bắt lại, Chánh mật thám Đông Dương Arnoux ra lệnh đánh chết ông trước mặt hắn năm 1935, hưởng dương 30 tuổi khi đang giữ chức danh Xứ ủy viên Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

Chia sẻ: