Nhân chứng lịch sử
05/11/2015 01:09 05/11/2015 01:09 1219
Ông Nguyễn Khắc Cần
1. NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN:
 
 - Tên khai sinh: NGUYỄN KHẮC CẦN.
 
 - Tên thường gọi: Đồ Cần.                            Bí danh: Tiểu Lâm.
 
 - Ngày, tháng, năm sinh: 1875.                     Giới tính (Nam, nữ): Nam.
 
 - Quê quán: Xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.
 
 - Địa chỉ thường trú: Mất ngày 24/9/1913.
 
 - Dân tộc: Kinh.                                                   Tôn giáo: Không.
 
2. NĂM THAM GIAM HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG:
 
Đầu thế kỷ XX, tham gia các hoạt động yêu nước.
 
3. NGÀY, THÁNG, NĂM VÀO ĐẢNG:
 
Không.
 
4. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM BỊ BẮT:
 
7/5/1913, tại Lạng Sơn.
 
5. THỜI GIAN BỊ GIAM CẦM TẠI NHÀ TÙ HỎA LÒ:
 
5/1913 - 24/9/1913.
 
6. LÝ DO RA TÙ:
 
Thực dân Pháp xử tử hình bằng máy chém trước cổng Nhà tù Hỏa Lò.
 
7. CHỨC VỤ CAO NHẤT ĐÃ ĐẢM NHIỆM: 
 
 (trong Đảng, trong Chính quyền): 
 
- Trước khi bị bắt giam tại Nhà tù Hỏa Lò: Ủy viên tán trợ Trường Đông Kinh nghĩa thục; Hội viên tổ chức Việt Nam Quang phục hội.
 
- Sau khi ra tù: Thực dân Pháp đã xử tử hình ông Nguyễn Khắc Cần bằng máy chém trước cổng Nhà tù Hỏa Lò vào ngày 24/9/1913.
 
8. PHẦN THƯỞNG ĐƯỢC ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ CÁC TỔ CHỨC TRAO TẶNG:
 
 Tên của ông Nguyễn Khắc Cần được đặt cho tên đường phố ở Thành phố Hà Nội và tên đường phố ở một số tỉnh, thành phố trên đất nước Việt Nam.
 
9. GHI DANH TẠI:
 
Bảng số 1, giai đoạn trước năm 1930, số thứ tự: 12.
 
10. TƯ LIỆU LIÊN QUAN: 
 
 Hồ sơ nhân chứng lịch sử Nguyễn Khắc Cần.
 
(Tư liệu trên hiện đang lưu tại Kho Tư liệu của Ban quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò)

Chia sẻ: