Sáng tác trong tù
09/03/2016 12:25 09/03/2016 12:25 1149

Xuân Thủy
 
Đời ta nghĩ cũng lạ đời
Làm chi hôm sớm có người chăm lo
Mùa đông sẵn có “hỏa lò”
Mùa hè “nhà đá” tha hồ nghỉ ngơi 
Đi đâu có Pháp đi bồi 
Ở đâu có lính gác ngoài mái hiên
Mặc thì Nhà nước ban khen
Áo quần nền trắng hoa đen lạ kỳ 
Ăn thì chẳng thiếu thức chi
Gân bò, mắm ớt, lại khi mề gà 
Chơi thì nức tiếng gần xa
Tàu bay, tàu thủy lại pha tàu ngầm 
Một hôm cố đạo vào thăm 
Hỏi han sức khỏe, lương tâm thế nào? 
Thưa rằng tôi chả làm sao
Lương tâm vẫn tốt, máu đào vẫn nguyên
Ở đây đôi lúc cũng phiền
Nhưng tôi chưa định có lên thiên đàng
Mỗi khi nghĩ đến dân làng
Đời tôi lại đượm muôn ngàn sức xuân.
 
Hỏa Lò, Hà Nội, 1939                 

Chia sẻ: