Thi tìm hiểu về di tích
Sôi nổi, hấp dẫn cuộc thi “Tìm hiểu về di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò” của các bạn sinh viên trường Đại học Văn hóa
  • 14/04/2016 00:00

Sôi nổi, hấp dẫn cuộc thi “Tìm hiểu về di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò” của các bạn sinh viên trường Đại học Văn hóa

Hôm nay, tại Hội trường Nhà văn hóa, trường Đại học Văn hóa Hà Nội, số 418 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội, cuộc thi Tìm hiểu về di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò đã diễn ra rất sôi nổi giữa 03 đội chơi, đại diện cho 03 khoa: Di sản Văn hóa, Văn hóa Du lịch, Quản lý Văn hóa.

  • 9616

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò chuẩn bị cho cuộc thi « Tìm hiểu về Di tích Lịch sử Nhà tù Hỏa Lò »
  • 07/04/2016 00:00

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò chuẩn bị cho cuộc thi « Tìm hiểu về Di tích Lịch sử Nhà tù Hỏa Lò »

Được sự thống nhất và tạo điều kiện của Ban giám hiệu trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò cho các bạn sinh viên 03 khoa: Di sản văn hóa, Văn hóa Du lịch và Quản lý Văn hóa

  • 10901

Thi tìm hiểu về di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò
  • 09/12/2015 21:18

Thi tìm hiểu về di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò

Hàng năm, nhiều cuộc thi tìm hiểu về di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò được tổ chức vào các ngày Lễ hoặc những dịp kỷ niệm lớn của đất nước như: thành lập Đảng 3/2; Quốc tế phụ nữ 8/3; Giải phóng miền Nam 30/4; Quốc tế Lao động 1/5; Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10…

  • 5688