Nhân vật tiêu biểu
Đồng chí Lê Duẩn và con đường đến với cách mạng (phần 6)
 • 23/05/2017 19:57

Đồng chí Lê Duẩn và con đường đến với cách mạng (phần 6)

Bằng nhiệt tình cách mạng và khả năng phân tích, nhận định tình hình, đồng chí Lê Duẩn tích cực góp phần làm thất bại hệ tư tưởng tư sản đã lỗi thời của nhóm tù Quốc dân Đảng, khẳng định tính chất đúng đắn của chủ nghĩa cộng sản, bảo vệ đường lối cách mạng triệt để của Đảng.

 • 11186

Đồng chí Lê Duẩn và con đường đến với cách mạng (phần 5)
 • 12/05/2017 18:11

Đồng chí Lê Duẩn và con đường đến với cách mạng (phần 5)

Tại Nhà lao Hải Phòng, đêm 20/12/1931, đồng chí Lê Duẩn cùng các anh em khác tổ chức cho một đồng chí trốn thoát ra ngoài. Sáng hôm sau, phát hiện có người trốn, bọn cai ngục liền cùm chân tất cả tù nhân...

 • 10261

Đồng chí Lê Duẩn và con đường đến với cách mạng (phần 4)
 • 06/05/2017 17:39

Đồng chí Lê Duẩn và con đường đến với cách mạng (phần 4)

Từ một thanh niên giàu lòng yêu quê hương, đất nước và mang nặng nỗi đau đồng loại, đồng chí Lê Duẩn đã sớm trở thành một chiến sĩ cộng sản.

 • 15649

Đồng chí Lê Duẩn và con đường đến với cách mạng (phần 3)
 • 04/05/2017 20:05

Đồng chí Lê Duẩn và con đường đến với cách mạng (phần 3)

Tổng Bí thư Lê Duẩn là một trong những chiến sĩ cách mạng tiền bối của Đảng, là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất, một trí tuệ lớn của cách mạng Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lê Duẩn gắn liền với những bước ngoặt lịch sử hào hùng của dân tộc ta trong thế kỷ XX.

 • 10450

Đồng chí Lê Duẩn và con đường đến với cách mạng (phần 2)
 • 18/04/2017 11:08

Đồng chí Lê Duẩn và con đường đến với cách mạng (phần 2)

...Lê Văn Nhuận cùng anh em thường kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra hàng ngày trong công nhân lái xe, nắm bắt tin tức hành khách ở các vùng khác đến, tin tức trong ngành xe lửa, nói về bọn chủ người Pháp và đồng bào ta. Vì thế anh em trong các nhóm ái quốc biết khá rõ về những diễn biến hằng ngày của đất nước...

 • 9954

Đồng chí Lê Duẩn và con đường đến với cách mạng (phần 1)
 • 16/04/2017 19:59

Đồng chí Lê Duẩn và con đường đến với cách mạng (phần 1)

Tổng Bí thư Lê Duẩn là một trong những chiến sĩ cách mạng tiền bối của Đảng, là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất, một trí tuệ lớn của cách mạng Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lê Duẩn gắn liền với những bước ngoặt lịch sử hào hùng của dân tộc ta trong thế kỷ XX.

 • 9610

Tổng Bí thư Trường Chinh – Nhà lãnh đạo kiệt xuất, một nhân cách lớn của Cách mạng Việt Nam (phần 2)
 • 12/02/2017 19:13

Tổng Bí thư Trường Chinh – Nhà lãnh đạo kiệt xuất, một nhân cách lớn của Cách mạng Việt Nam (phần 2)

Sau ngày đất nước thống nhất, trên các cương vị Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, đồng chí Trường Chinh đã có những đóng góp to lớn trong việc xây dựng nhà nước kiểu mới, một nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. ..

 • 8048

Tổng Bí thư Trường Chinh – Nhà lãnh đạo kiệt xuất, một nhân cách lớn của Cách mạng Việt Nam (phần I)
 • 10/02/2017 15:53

Tổng Bí thư Trường Chinh – Nhà lãnh đạo kiệt xuất, một nhân cách lớn của Cách mạng Việt Nam (phần I)

Tổng Bí thư Trường Chinh, người cộng sản kiên cường mẫu mực, nhà lãnh đạo kiệt xuất, một nhân cách lớn của Cách mạng Việt Nam, một trong những học trò xuất sắc và cộng sự gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại...

 • 8815

Đồng chí Đặng Việt Châu và những vần thơ viết trong Nhà tù Hỏa Lò
 • 28/04/2016 00:00

Đồng chí Đặng Việt Châu và những vần thơ viết trong Nhà tù Hỏa Lò

Đồng chí Đặng Hữu Rạng, tên thường gọi là Đặng Việt Châu sinh ngày 02/7/1914, tại làng Bách Tính (nay là xã Nam Trung), huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Ngay từ khi là học sinh, đồng chí đã tham gia các phong trào yêu nước như: kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga; vận động học sinh bãi khoá…

 • 7458

Đồng chí Hoàng Thị Ái - Nữ tù nhân dũng cảm, kiên cường nơi địa ngục trần gian
 • 20/04/2016 00:00

Đồng chí Hoàng Thị Ái - Nữ tù nhân dũng cảm, kiên cường nơi địa ngục trần gian

Đồng chí Hoàng Thị Ái sinh ngày 3/2/1900 trong một gia đình Nho giáo ở xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Thấu hiểu nỗi khổ của người dân lao động dưới ách áp bức bóc lột của thực dân Pháp và phong kiến tay sai, năm 1927, đồng chí đã thoát ly gia đình tham gia hoạt động cách mạng.

 • 9201