Trưng bày thường xuyên
Nằm giữa trung tâm của Thủ đô Hà Nội, di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò như minh chứng của một thời kỳ đấu tranh cách mạng, là biểu tượng cho tinh thần bất khuất, kiên cường của những người Việt Nam yêu nước đã từng bị thực dân Pháp giam giữ tại nơi đây.
 
Với khuôn viên trên 2000m2 còn giữ lại, cùng với những khối kiến trúc, di vật, hiện vật gốc, Đài Tưởng niệm và hệ thống trưng bày thường xuyên tại di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò đã giới thiệu tới công chúng về lịch sử Nhà tù Hỏa Lò từ khi bắt đầu được thực dân Pháp xây dựng (1896) cho đến khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng (tháng 10/1954): Thời kỳ thực dân Pháp sử dụng Nhà tù Hỏa Lò để giam giữ các chiến sỹ yêu nước, cách mạng Việt Nam; Và giai đoạn 1964 - 1973, khi Chính phủ Việt Nam tạm sử dụng một phần nhà tù Hỏa Lò để giam giữ tù binh phi công Mỹ.
 
Nội dung trưng bày tập trung vào các chủ đề sau


Chia sẻ: