Văn bản pháp quy
09/06/2023 16:44 09/06/2023 16:44 1665
Thông báo tuyển dụng viên chức 2023
 Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò 
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023
---------------------------------
Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-DTHL ngày 01/6/2023 của Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò năm 2023; 
Căn cứ nhu cầu công tác;
Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023, cụ thể như sau:
Chỉ chỉ tiêu tuyển dụng gồm: 06 chỉ tiêu, trong đó:
- Phòng Hành chính Tổng hợp: 02 viên chức, gồm: 01 viên chức vị trí Hành chính Tổng hợp, 01 viên chức vị trí Thủ quỹ.
- Phòng Nghiên cứu, Sưu tầm: 01 viên chức vị trí Trưng bày.
- Phòng Giáo dục Truyền thông: 03 viên chức, gồm: 01 viên chức vị trí truyền thông, 02 viên chức vị trí thuyết minh.
Thời gian tiếp nhận Phiếu dự tuyển: (30 ngày)
Từ 8 giờ 00 phút ngày 12/6/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 10/7/2023 (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần).
Địa điểm tiếp nhận Phiếu: Phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò (số 1 phố Hỏa Lò, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
(Chi tiết tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển xem tại văn bản kèm theo)
Đăng kèm Thông báo số 167/TB-DTHL  ngày 08/6/2023 của Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò năm 2023; Thông báo số 168/TB-DTHL, ngày 08/6/2023 của Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò về việc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò năm 2023.
 
Tệp đính kèm:

Chia sẻ: