Vé tham quan

Vé tham quan

GIÁ VÉ: 50.000đ/người
 
CÁC ĐỐI TƯỢNG GIẢM 50%:
 
- NGƯỜI KHUYẾT TẬT NẶNG. 
- NGƯỜI CAO TUỔI (từ 60 tuổi trở lên).
- HỌC SINH, SINH VIÊN (có thẻ học sinh, sinh viên).
- NGƯỜI THUỘC DIỆN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI.
 
CÁC ĐỐI TƯỢNG MIỄN PHÍ:
 
- NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG. 
- TRẺ EM DƯỚI 16 TUỔI.