Tin tức– Sự kiện
04/02/2020 16:24 04/02/2020 16:24 1166
THÔNG BÁO
Tạm dừng đón khách tham quan để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò: BẮT ĐẦU TỪ 15 GIỜ (THỨ BA) NGÀY 04 THÁNG 02 NĂM 2020 
Căn cứ Chỉ thị 06/CT- TTg ngày 31/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 396/CĐ-BVHTT DL ngày 03/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công văn số 358/UBND-KGVX ngày 04/02/2020 của UBND Thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 44/KH-SVHTT ngày 04/02/2020 của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội về việc thực hiện phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao trên địa bàn Thành phố Hà Nội; để chủ động thực hiện phòng chống dịch, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tạm dừng hoạt động đón khách tham quan.
Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự thông cảm của Quý khách về sự thay đổi này!
 
 
 

Chia sẻ:

Bình luận của bạn: